санал хүсэлт

Онлайн бүртгэл

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБА

Санхүү, аж ахуйн алба нь сургуулийн тогтвортой хөгжих, сургалтын орчинг сайжруулах өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, санхүүгийн нөөцийг оновчтой хуваарилж, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж тайлагнах, мэдээллэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Холбоо барих: 11345049

Мэйл:   Hangaiuniversity@gmail.com

Өрөө: 203 тоот

үйл ажиллагааны чиглэл

Ø  дунд болон хэтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Ø  санхүүгийн нөөцийг оновчтой хуваарилах, хэмнэх

Ø  сургалтын орчныг  тоног төхөрөөмжөөр хангах, үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулах

Ø  оюутны сургалтын төлбөрийн тооцоо хөтлөлт, түүнийг мэдээлэх

Ø  сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын материаллаг нөөцийг хуваарилах

Ø  сургалтын орчны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх

Ø хууль дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангаж стоус дагуу санхүүгийн бүртгэлийн ажлыг хөтлөх, тайлагнах, удирдлага болон харилцагчдыг мэдээллээр хангах

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Хангай дээд сургууль

Болвсрол хөгжлийн түлхүүр

Хан уул дүүрэг 20 хороо Чингисийн өргөн чөлөө 49-4

Холбоо барих

Майл : Hangaiuniversity@gmail.com

Утас :  11340000, 11695090