санал хүсэлт

Онлайн бүртгэл

Хангай Дээд Сургуулийн дэргэдэх “Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”

Зорилго

Хангай дээд сургуулийн оюутан, төгсөгчдийг үр дүнтэй суралцах, идэвхтэй хөдөлмөрлөх, зорилготой амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Зорилт

Ажлын байрны талаар мэдээллийг оюутнуудад хүргэх   

Төгсөгч оюутнуудын судалгаа гарган ажлын байрны санал тавих

Оюутнуудыг ажилд ороход бэлдэх, зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх

Хангай дээд сургууль

Болвсрол хөгжлийн түлхүүр

Хан уул дүүрэг 20 хороо Чингисийн өргөн чөлөө 49-4

Холбоо барих

Майл : Hangaiuniversity@gmail.com

Утас :  11340000, 11695090