санал хүсэлт

Онлайн бүртгэл

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ажлуудаас

Хангай дээд сургууль нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дараах 4 төрлийн үйл ажиллагааг явуулж байна.

                Олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаа,

                 Захиалгат сургалтын үйл ажиллагаа,

                  Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа,

                Тэтгэлэг.

Эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнд олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд 2000 гаруй, захиалгат сургалтад 600 гаруй, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд 5 сая гаруй төгрөг, тэтгэлгийн үйл ажиллагаанд 220 сая гаруй төгрөгийн тэтгэлэг урамшуулал олгосон байна. Эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнг оролцогчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнгээр дүгнэж, дараагийн удаа зохион байгуулахдаа сайжруулалт хийж ажилладаг. Тухайлбал, гадаад хэлний сургалтын агуулга арга зүй семинар, англи хэлний илтгэлийн тэмцээн, Англи хэлний сургалтын идэвхтэй аргууд семинар, Монгол хэлний олимпиад зэрэг үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамжийн судалгааг жил бүр авч, тухай бүр дүн шинжилгээ хийж, сайжруулалт хийж ажилладаг. 

Хангай дээд сургууль

Болвсрол хөгжлийн түлхүүр

Хан уул дүүрэг 20 хороо Чингисийн өргөн чөлөө 49-4

Холбоо барих

Майл : Hangaiuniversity@gmail.com

Утас :  11340000, 11695090