санал хүсэлт

Онлайн бүртгэл

дотоод хамтын ажиллагаа

Хамтран ажилладаг байгууллага

Хамтын ажиллагааны зорилго, чиглэл

Үр дүн

Төрийн байгууллагууд

БШУЯ

Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой дээд шатны байгууллагаас гарсан тушаал, шийдвэр, шаардлагыг хэрэгжүүлэх, үйл явцын үр дүнг тайлагнах, удирдлагаар хангах, мэдээллээр хангах

Сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж баталгаажуулах

Сургалтын үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангаж чиглүүлэх

Сургалтын үр дүнг үнэлэх, батламжлах ажилд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх

Сургалтын орчны стандарт үзүүлэлтийг баталж мөрдүүлэх

Сургалтын байгууллагын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, чадавхжуулахад сургалт явуулж хамтарч ажиллаж байна.

БМИҮЗ

Сургалт зохион байгуулах, хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, зөвлөн туслах

Сургалт, семинарт хамрагдах, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх, зөвлөмж авдаг

Боловсролын зээлийн сан

Мэдээллээр хангах, Зээл тусламж үзүүлэх

Оюутан, суралцагчдыг төрийн сангийн зээл тусламжид хамруулдаг

Нийслэл, дүүргийн боловсролын газар

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл удирдлагаар хангах, элсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах

Багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулах, мэдээ тайлан өгөх, удирдлагаар хангах, элсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг

Ус сувгийн удирдах газар

Байгууллагын сургалтын орчны хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Сургалт хэвийн явуулах, сургалтын орчин бүрдүүлдэг

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ Төрийн өмчит хувьцаат компани

УБДС ТӨХК

Цацу ХХК

ХУД-ийн ЭКО хотын тээвэр ОНӨААТҮГ

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум

Мэдээлэл солилцох, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, зэргийн сургалт зохион байгуулах

Бакалавр, магистрын зэргийн сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинар, элсэлтийн үйл ажиллагаа хамтран зохион байгуулдаг

Архангай аймгийн ИТХ

Архангай аймгийн Боловсрол, Соёл, урлаг спортын газар

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв

Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах, дадлагын баазаар хангах, харилцан мэдээлэл солилцож ажилладаг

ХУД-ын Онцгой байдлын хэлтэс

Сургалт, семинар зохион байгуулах, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа явуулах

Гамшиг, гал түймэр, газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл өгөх, гамшиг гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлдэг

ХУД-ийн цагдаагийн хэлтэс

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах сургалт зохион байгуулах, удирдлага, мэдээллээр хангах

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, үзүүлэх сургалтыг хамтран зохион байгуулдаг

ХУД-ийн Насан туршийн боловсролын төв

Багш нарт болон суралцагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулах

Багш, суралцагчдад ёс зүй, нийгмийн асуудал, харилцааны талаарх сургалтуудыг хамтран зохион байгуулдаг

ХУД-ын Татварын газар

Татварын мэдээлэл өгөх, татварын талаарх сургалт, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах

Хувь хүний орлогын албан татвар, Татварын талаарх тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, татварын мэдээллийг цаг тухай бүрд чанартай гүйцэтгэлтэй гаргадаг

Дүүрэг, Хорооны  Эрүүл мэндийн төв

Эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо хийх, үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах, эмчлүүлэх, эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулах тал дээр хамтран ажилладаг

АНУ-ын Элчин сайдын яам

 

Сургалт зохион байгуулах, туслах багш илгээх, мэдээллээр хангах, хурал, семинар зохион байгуулах

Фулбрайт Англи хэлний туслах багшийн хөтөлбөрөөр тус сургуульд 3 багшийг урьж ажиллуулаад байна. Мөн тус газраас зохион байгуулж буй сургалт, үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд гадаад хэлний багш нар тогтмол идэвхтэй оролцдог.

МУБИС

Сургалт, семинар, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах

Сургалт, семинар, тэмцээн, уралдаан хамтран зохион байгуулах, харилцан туршлага солилцдог

Төрийн бус байгууллагууд

Хувийн их дээд сургуулиудын  консорциум

Хамтарсан үйл ажиллагаанд оролцох, зохион байгуулах, сургалт семинарт хамрагдах, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, хэвлэн нийтлэх, олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах

Зохион байгуулж буй хамтарсан хурал, хэлэлцүүлэг, семинарт оролцох, элсэлтийн үйл ажиллагаа хамтран зохион байгуулдаг

Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн төв

Олон нийтэд чиглэсэн сургалт, семинар, хурал аливаа арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах, оролцох, мэдээлэл туршлага солилцох, нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахаар хамтран ажиллаж байна

Олон улсын залуучуудын нийгэмлэгийн Монгол дахь салбар

Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар олон улсын сэтгэлийн боловсролын төв ТББ

Мөрөөдөл биелдэг юм ТББ

Жайка

Монголын Англи хэлний багш нарын холбоо

Холбооноос зохион байгуулдаг үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, ТЕСОЛ олон улсын англи хэлний семинарт жил бүр идэвхтэй хамрагдаж, илтгэл хэлэлцүүлж, хамтарч сургалт, семинар зохион байгуулдаг

Түнш байгууллагууд

Үүлэн их сургуулийн консорциум /2021.03.19/

Сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах

Техник технологийн сүүлийн үеийн ололтуудыг цаг алдалгүй нэвтрүүлэх

Харилцан ашигтай байх

Багш, оюутны мэдээлэл, хичээл сургалттай холбоотой үйл ажиллагаа, хичээлийн хуваарь хичээл сонголт хийх, оюутан суралцагчид хичээлээ үзэх даалгавраа тооцуулах, тодорхойлолт, дүнгийн тодорхойлолт авах, явц, улирлын шалгалт авдаг

Цэгцтөв Богд Аудит ХХК

Санхүүгийн тайланд аудит хийх

Жилийн санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийдэг 

Хаан банк, Төрийн банк

Санхүүгийн үйлчилгээ авах

Мэдээлэл солилцох, гэрээ байгуулах, зээл тусламж авах, сургалт зохион байгуулах зэрэг санхүүгийн бүх талын үйлчилгээг авдаг

Ди Би Ай Эс ХХК

Санхүүгийн програм хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэх

Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын дагуу тайлан бэлтгэдэг

Lib4U.net

Номын сангийн програмын үйлчилгээ үзүүлэх

Номын сангийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, цахим номын каталог, цахим номын сангийн үйлчилгээг үзүүлдэг

Эйблсофт ХХК

Хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлтийн програмын үйлчилгээ үзүүлэх

Хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлтийн мэдээллийн санг бүрдүүлж үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Кевико ХХК

Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх 

Сургуулийн А, Б байранд өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээг авч, сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулдаг

Itools.mn

Домэйн нэр авах, сургуулийн веб сайтын үйлчилгээ үзүүлэх

Hangaiunviersity.com хаягийг нээж сургуулийн веб сайтыг идэвхтэй ажиллуулж байна

Монголын цахилгаан холбоо ХК

Мэдээлэл, харилцааны холбооны үйлчилгээ үзүүлэх

Харилцаа холбооны үйлчилгээг суурилуулж, олон нийтэд мэдээллийг түргэн шуурхай дамжуулж сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулдаг 

Степпелинк ХХК /2019.09.13/

Мэдээллийн бааз, номын сан, цахим эрдэм шинжилгээний сан бий болгох

Исан төслөөр дамжуулан цахим ном, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн цахим мэдээллийн баазыг бий болгох, олон нийтэд багш нарын бүтээлийг нийтийн хүртээл болгох. 2018 оноос хойш тус сургуулийн 90 бүтээлийг байршуулан хамтран ажиллаж байна.

Монгол-Солонгосын Политехник коллеж /2021.06.02/

Багш, ажилтнуудын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, төгсөгчдийг дараагийн шатанд шатлан сургах

Суралцагчдыг дараагийн шатны сургалтад хөнгөлөлтэй үнээр суралцуулах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудад хамруулдаг 

Үндэсний шуудан сонин

Сургуулийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх, дамжуулах, сурталчлах

Гадаад хэлний семинарын зөвлөмж хэвлүүлэх, семинарын үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх, сургалтын үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, дамжуулах, мэдээлэл, сурталчилгаа байршуулахад хамтран ажилладаг.

Зууны мэдээ сонин

NTV

TВ 8 телевиз

MN25

MNC

Сүлд телевиз

Стар телевиз

Си Эс Эм Эм ХХК, Ворлд Бизнес партнер ХХК

 

Япон улсад цалинтай дадлага хийлгэх

Суралцагчдаас сонгон шалгаруулалт хийж Япон улсад 6 сараас 1 жилийн хугацаанд цалинтай дадлага хийх оюутнуудыг дадлагажуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хэлний мэдлэг дээшлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр хамтран ажилладаг. Сүүлийн жилүүдэд тус сургуулийн 8 оюутан япон улсад цалинтай дадлагын хөтөлбөрт хамрагдсан байна.

Дадлагын бааз, ажил олгогчид

Ажил олгогч байгууллагууд

   Ажил олгогчид хэрэгцээтэй мэргэжилтэн, хүний нөөцийг бэлтгэх

   Ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг авч сургалтын хөтөлбөрт шинэчлэл хийх

   Үйлдвэрлэлийн дадлага, танилцах дадлага ажлыг хамтран зохион байгуулах

   Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хамтарч үнэлэх

   Сургалтын сурталчилгаа мэдээллийг хамтарч зохион байгуулах

   Төгсөгчдийг ажлын байраар хангах

       Сургалт, эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажлуудыг хамтран гүйцэтгэх,

       Соёл, урлаг, спорт, мэргэжлийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулах,

       Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг зарлах, олгох,

       Дадлага ажлыг хамтран зохион байгуулах,

       Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хамтарч шинэчлэх,

       Төгсөгчдийг ажлын байраар хангах,

       Сургалтын сурталчилгаа мэдээллийг хамтарч зохион байгуулах

       Ажлын байраар хангах, цалинтай болон цалингүй дадлага хийлгүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр хамтран ажиллаж байна

Төгсөгчид

Төгсөгчид

Төгсөгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, Төгсөгчдийг мөшгөх судалгаа, Төгсөгчдийн уулзалт, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

Төгсөгчидтэй эргэх холбоотой ажиллаж, төгсөгчдөөс төгсөгчдийн судалгаа авах, тэмцээн, уралдаан зохион байгуулах, уулзалт хийх зэргээр хамтран ажиллаж байна.

Хангай дээд сургууль

Болвсрол хөгжлийн түлхүүр

Хан уул дүүрэг 20 хороо Чингисийн өргөн чөлөө 49-4

Холбоо барих

Майл : Hangaiuniversity@gmail.com

Утас :  11340000, 11695090