Бид манлайлагчид

Мэргэжлийн салбартаа манлайлагчид

Овог нэр: Н.Алтанжаргал

Эрхэлдэг албан тушаал: Англи хэлний багш

Төгссөн он: 2009

Төгссөн хөтөлбөр: Англи хэл аялал жуулчлал

Овог нэр: Н.Бямбацэдэн

Эрхэлдэг албан тушаал: Инсур ХХК Дэд захирал

Төгссөн он: 2010

Төгссөн хөтөлбөр: График дизайн

Овог нэр: Б.Нямбаяр

Эрхэлдэг албан тушаал: Програм хангамжийн багш

Төгссөн он: 2015

Төгссөн хөтөлбөр: Програм хангамж