САНАЛ ХҮСЭЛТ

Онлайн бүртгэл

Сургуулийн нэр Магадлан итгэмжлэлийн байдал Магадлан итгэмжлэлийн хугацаа Огноо
1
"Хангай" коллеж
Анх удаа
5 жил
2006.05.26
2
Хангай дээд сургууль
Хоёр дахь удаагаа
10 жил
2011.12.22
3
Хангай дээд сургууль
Гурав дахь удаа
5 жил
2022.10.31
magadlan 1